Vi skal bygge, som vi aldrig har bygget før

Vi er en del af en branche, der for alvor skal til at se sig selv i øjnene. Gennem mange år har branchen haft et overforbrug af materialer og penge. Vi har bygget op, revet ned og smidt ud. Derfor står vores branche i dag for 40 % af verdens CO2-belastning og 35 % af alt affald. Det kan vi hverken ignorere eller være bekendt i en verden, der er presset på stort set alt.

Så det siger sig selv, at vi skal ændre den måde, vi bygger, agerer og tænker på. Det er tid til at gøre op med overforbrug og dårlige vaner. Den proces har vi for længst taget hul på i AG Gruppen. Bæredygtighed er og har været på vores agenda gennem flere år.
I dag gennemsyrer tankegangen alt, hvad vi gør – fra vi tænker de første tanker, til byggeriet står færdigt.

Bæredygtigt er ikke godt nok
Der findes mange fortolkninger af, hvad der er bæredygtigt, og hvordan det bliver brugt til den ene eller andens fordel. Derfor er en international, anerkendt certificering som DGNB og ny lovgivning som EU taksonomien et stort plus for vores branche. Især for os, som helst vil gøre tingene efter bogen
– og mere til.

Hvor DGNB er et holistisk syn på bæredygtighed, der tager lige meget højde for miljø, økonomi og sociale hensyn, er EU taksonomien et alt eller intet i forhold til de miljømæssige hensyn. Begge steder vurderes den enkelte bygnings CO2-belastning og miljøpåvirkning gennem hele bygningens levetid – også lang tid efter, vi har forladt byggepladsen.
Det gør også bæredygtighed langt nemmere at håndtere i byggeprocessen, hvor det er med til at skabe ro, retningslinjer og overblik. Det er ganske enkelt bæredygtighed sat på formel, der gør det muligt for os at benchmarke byggerier op mod hinanden. En international frivillig standard og ny lovgivning fra EU, begge tilpasset til danske forhold og krav, men markant mere ambitiøs end den almindelige danske lovgivning. Og det kan vi kun bifalde.

Vores standard er guld
Som minimumskrav har vi i AG Gruppen besluttet, at alle byggerier, hvor vi selv er bygherre, skal være DGNB Guld-certificerede. Det betyder, at de opfylder samtlige 36 kriterier, der indgår i DGNB-standarden. Allerede nu har vi mere end 3.000 certificerede boliger, der enten er under opførelse eller står færdige.

Social bæredygtighed helt ind i baggården
Guld-certificering er i sig selv en høj standard at bygge efter. Men når vi kan gøre det endnu bedre, så går vi efter det. For det bliver der i høj grad brug for. Allerede nu bor halvdelen af jordens befolkning i byområder og flere kommer til. Derfor bliver bæredygtig byudvikling altafgørende i fremtiden, når flere mennesker skal kunne trives sammen på mindre plads. Det kræver sunde byggerier og nærmiljøer, der giver energi til de mennesker og det liv, der skal leves der. Derfor er det helt centralt for os også at opbygge sundhed og velvære i byggeriet.

Det betyder også, at byggerierne i højere grad skal tænkes og bygges indefra og ud med mennesket i fokus. De skal være så fleksible, at de kan tilpasses flere livsstadier. Bygget i rene, sunde materialer med flere funktioner. I omgivelser hvor gårdrum ikke bare skal være steder, vi parkerer biler og cykler. Men åndehuller, hvor vi kan tanke energi, lege og finde ro. En logik der er helt naturlig og spændende for os at arbejde med.

Byggerier der er fremtidsholdbare
Vi var blandt de første, der for mere end 9 år siden begyndte at arbejde med DGNB og det har vist sig at være et værdifuldt værktøj i forbindelse med arbejdet med EU taksonomien. Det er blevet en klar rettesnor i alt, hvad vi gør, som helt konkret giver færre misforståelser og fejl i byggeprocessen. Men også giver en retning og et fælles mål i en hverdag, hvor vi sammen finder nye løsninger, der rykker ved konventionerne. Nye måder at genanvende eksisterende materialer, som f.eks. at genbruge nedrevet materiale til nye veje omkring byggeriet. Eller finde nye, spændende materialer som f.eks. selvrensende fliser til brusekabiner, der gør rengøringsmidler overflødige.

Bæredygtighed gør, at vi tænker nyt. Vi tænker frem.
Vi tænker i løsninger. For vi skal gøre det bedre end standard, så vores byggerier kan holde langt ind i fremtiden. Det er den bedste og mest rigtige investering for beboere, investorer og ikke mindst vores omverden.

Sådan deltager vi også i bæredygtighedsagendaen
Vi var medstiftere af fællesskabet under RFBB ”Partners for Sustainable Real Estate and Construction”. Desuden er vores direktør for Public Affairs, Tony Christrup, bestyrelsesmedlem i Rådet for Bæredygtig Byggeri.

Læs mere

Websitet anvender cookies – Vi anvender cookies for at sikre dig at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det. Læs mere