AG Gruppen

Cookie- & privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK FOR AG GRUPPEN A/S

1. DATAANSVARLIG

1.1. FormĂĄl

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

I forbindelse med vores salg af ejerboliger og vores udlejning af boliglejemål behandler vi persondata i følgende situationer:

 • ved forhandling af kontraktforhold, udarbejdelse af købsaftaler samt berigtigelse og ekspedition heraf,
 • ved registrering i reservationslister, køberkartoteker m.v.,
 • ved fremvisninger og ĂĄbne huse,
 • ved udsendelse af nyhedsbreve og anden markedsføring,
 • ved løbende kampagner, konkurrencer m.v.


1.2. Kontaktoplysninger

AG Gruppen A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Såfremt du har nogen spørgsmål:

AG Gruppen A/S
Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV
Mail: info@aggruppen.dk
Telefon: 66 13 33 32
Website: https://aggruppen.dk

1.3. Vi sikrer fair og transparent databehandling

NĂĄr vi beder dig om at stille dine persondata til rĂĄdighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formĂĄl. Du modtager oplysning herom pĂĄ tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig om det senest 10 dage efter, vi har indhentet dine persondata. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

2. HVILKE DATA INDSAMLES

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, omfatter:

2.1. Automatisk indsamlede data

Vores digitale løsninger er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrøms-data og placering af cookies er eksempler herpå.

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din computer med henblik på systemadministration og interne marketingrelaterede analyser. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger. Eksempler på data der opsamles og analyseres:

 • dato og tidspunkt for besøg,
 • de sider der besøges i løsningen,
 • IP-adressen pĂĄ den besøgende,
 • oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.),
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning).

Vi bruger Matomo, en open source-webanalysetjeneste, til at indsamle og analysere disse oplysninger. Matomo anvender cookies til at identificere brugere og spore deres adfærd pĂĄ vores hjemmeside. Oplysningerne, som vi indsamler ved hjælp af Matomo, bruges til at forbedre vores hjemmeside og vores serviceydelser. Du kan fravælge Matomo’s brug af cookies ved at klikke her.

Du kan læse mere om vores brug af cookies nedenfor i pkt. 4.

2.2. Oplysninger du selv afgiver

I tillæg til de oplysninger der opsamles automatisk, behandler vi også data, som brugere aktivt har givet til os.

Eksempler pĂĄ data som brugere aktivt afgiver er:

 • brug af kontaktformularer pĂĄ vores hjemmeside,
 • oplysninger du deler med os via sociale medier, herunder LinkedIn og Facebook,
 • oplysninger sendt pĂĄ e-mail, herunder job-ansøgninger.

Samt i forbindelse med vores salg af ejerboliger og vores udlejning af boliglejemĂĄl:

 • grundlæggende personoplysninger som navn, telefonnummer, e-mailadresse og postadresse,
 • andre oplysninger samt personnummer, økonomiske oplysninger (kreditvurdering), oplysninger om familie/husstand mv., som er relevante for den pĂĄgældende købers/lejers boligkøb/-leje, herunder ogsĂĄ ved tilvalg til bolig,
 • samt oplysninger fra offentlige registre og dokumentation for identitet sĂĄsom kopi af sygesikringsbevis, kopi af pas og eventuelle oplysninger registreret hos RKI.


3. ANVENDELSE OG OPBEVARING AF INDSAMLEDE DATA

3.1. FormĂĄl med indsamling

NedenstĂĄende er eksempler pĂĄ anvendelse af de indsamlede oplysninger:

 • sikring af brugervenlighed og sikkerhed,
 • optimering af vores digitale løsninger,
 • hĂĄndtering og besvarelse af beskeder du selv har indtastet i vores kontaktformular,
 • sĂĄfremt du har indsendt en job-ansøgning, behandler vi denne med henblik pĂĄ at vurdere muligheden for en eventuel ansættelse,
 • udsendelse af nyhedsbreve, forudsat at du udtrykkeligt har samtykket hertil.


3.2. Opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Konkret kan oplyses følgende om opbevaringsperioder:

 • meddelelser sendt via kontaktformularen pĂĄ vores hjemmeside slettes automatisk efter 30 dage, med mindre vi har valgt at beholde din henvendelse i vores mail-system til brug for en videre dialog,
 • sĂĄfremt du sender os en job-ansøgning, vil vi som udgangspunkt slette den senest 6 mĂĄneder efter modtagelsen, med mindre vi vælger at gĂĄ videre med en ansættelsesproces og/eller indhenter dit samtykke til at gemme ansøgningen,
 • i forbindelse med vores salg af ejerboliger, altsĂĄ ved indgĂĄelse af købsaftaler, opbevares oplysninger i op til 10 ĂĄr efter aflevering (grundet sælgeransvaret). Oplysninger opbevares ogsĂĄ til brug for indkaldelse til 1- og 5-ĂĄrsgennemgang, samt til at sende information om f.eks. boligen, ejer-/grundejerforening, forhold pĂĄ eller i tilknytning til byggepladsen samt lokalomrĂĄdet.


3.3. Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver udelukkende kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

I forbindelse med vores salg af ejerboliger overdrages relevante oplysninger i nødvendigt omfang til ejendomsmægler, Tinglysningsretten ved berigtigelse, bestyrelsen for den ejer- og/eller grundejerforening, som køber er pligtigt medlem af, til administrator for disse foreninger, det finansierende pengeinstitut, berigtigende advokat og forsyningsselskaber.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være server hosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

4. COOKIES

4.1. Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

4.2. Cookietyper og deres formĂĄl

Vi anvender følgende former for cookies:

 • statistikcookie: Optimerer design, brugervenlighed og effektiviteten af hjemmesiden.


4.3. Slet eller slĂĄ cookies fra i browseren

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Du kan læse mere om cookies her:

https://erhvervsstyrelsen.dk/introduktion-til-cookies

5. SIKKERHED

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

6. DINE RETTIGHEDER

6.1. Generelt

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

6.2. Du har ret til at fĂĄ adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

6.3. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

6.4. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

6.5. Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

7. VERSION
Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 17. januar 2022

Websitet anvender cookies – Vi anvender cookies for at sikre dig at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstĂĄet med det. Læs mere