AG Gruppen

Cookie- & privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK FOR AG GRUPPEN A/S

1. DATAANSVARLIG

1.1. Formål

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fort√¶ller dig, hvordan vi behandler dine data. For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi l√łbende, hvor h√łj risikoen er for, at vores databehandling p√•virker dine grundrettigheder negativt. Vi er is√¶r opm√¶rksomme p√• risikoen for, at du uds√¶ttes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider √łkonomisk tab, tab af omd√łmme eller datafortrolighed.

I forbindelse med vores salg af ejerboliger og vores udlejning af boliglejem√•l behandler vi persondata i f√łlgende situationer:

 • ved forhandling af kontraktforhold, udarbejdelse af k√łbsaftaler samt berigtigelse og ekspedition heraf,
 • ved registrering i reservationslister, k√łberkartoteker m.v.,
 • ved fremvisninger og √•bne huse,
 • ved udsendelse af nyhedsbreve og anden markedsf√łring,
 • ved l√łbende kampagner, konkurrencer m.v.


1.2. Kontaktoplysninger

AG Gruppen A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

S√•fremt du har nogen sp√łrgsm√•l:

AG Gruppen A/S
Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV
Mail: info@aggruppen.dk
Telefon: 66 13 33 32
Website: https://aggruppen.dk

1.3. Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en leverand√łr, myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig om det senest 10 dage efter, vi har indhentet dine persondata. Vi oplyser ogs√• om form√•let med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

2. HVILKE DATA INDSAMLES

Vi anvender data om dig for at g√łre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, omfatter:

2.1. Automatisk indsamlede data

Vores digitale l√łsninger er baseret p√• forskellige teknologier med det form√•l at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige l√łsning, enten direkte af os eller af en tredjepart p√• vegne af os. Analyse af klikstr√łms-data og placering af cookies er eksempler herp√•.

Alle bes√łg til en digital l√łsning medf√łrer, at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale l√łsninger. Data opsamles via tredjepart p√• vegne af os. Der kan opsamles data om din computer med henblik p√• systemadministration og interne marketingrelaterede analyser. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adf√¶rd i de digitale l√łsninger. Eksempler p√• data der opsamles og analyseres:

 • dato og tidspunkt for bes√łg,
 • de sider der bes√łges i l√łsningen,
 • IP-adressen p√• den bes√łgende,
 • oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.),
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den bes√łgende er kommet til vores l√łsning).

Vi bruger Matomo, en open source-webanalysetjeneste, til at indsamle og analysere disse oplysninger. Matomo anvender cookies til at identificere brugere og spore deres adf√¶rd p√• vores hjemmeside. Oplysningerne, som vi indsamler ved hj√¶lp af Matomo, bruges til at forbedre vores hjemmeside og vores serviceydelser. Du kan frav√¶lge Matomo’s brug af cookies ved at klikke her.

Du kan læse mere om vores brug af cookies nedenfor i pkt. 4.

2.2. Oplysninger du selv afgiver

I tillæg til de oplysninger der opsamles automatisk, behandler vi også data, som brugere aktivt har givet til os.

Eksempler på data som brugere aktivt afgiver er:

 • brug af kontaktformularer p√• vores hjemmeside,
 • oplysninger du deler med os via sociale medier, herunder LinkedIn og Facebook,
 • oplysninger sendt p√• e-mail, herunder job-ans√łgninger.

Samt i forbindelse med vores salg af ejerboliger og vores udlejning af boliglejemål:

 • grundl√¶ggende personoplysninger som navn, telefonnummer, e-mailadresse og postadresse,
 • andre oplysninger samt personnummer, √łkonomiske oplysninger (kreditvurdering), oplysninger om familie/husstand mv., som er relevante for den p√•g√¶ldende k√łbers/lejers boligk√łb/-leje, herunder ogs√• ved tilvalg til bolig,
 • samt oplysninger fra offentlige registre og dokumentation for identitet s√•som kopi af sygesikringsbevis, kopi af pas og eventuelle oplysninger registreret hos RKI.


3. ANVENDELSE OG OPBEVARING AF INDSAMLEDE DATA

3.1. Formål med indsamling

Nedenstående er eksempler på anvendelse af de indsamlede oplysninger:

 • sikring af brugervenlighed og sikkerhed,
 • optimering af vores digitale l√łsninger,
 • h√•ndtering og besvarelse af beskeder du selv har indtastet i vores kontaktformular,
 • s√•fremt du har indsendt en job-ans√łgning, behandler vi denne med henblik p√• at vurdere muligheden for en eventuel ans√¶ttelse,
 • udsendelse af nyhedsbreve, forudsat at du udtrykkeligt har samtykket hertil.


3.2. Opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, n√•r de ikke l√¶ngere er n√łdvendige. Perioden afh√¶nger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Konkret kan oplyses f√łlgende om opbevaringsperioder:

 • meddelelser sendt via kontaktformularen p√• vores hjemmeside slettes automatisk efter 30 dage, med mindre vi har valgt at beholde din henvendelse i vores mail-system til brug for en videre dialog,
 • s√•fremt du sender os en job-ans√łgning, vil vi som udgangspunkt slette den senest 6 m√•neder efter modtagelsen, med mindre vi v√¶lger at g√• videre med en ans√¶ttelsesproces og/eller indhenter dit samtykke til at gemme ans√łgningen,
 • i forbindelse med vores salg af ejerboliger, alts√• ved indg√•else af k√łbsaftaler, opbevares oplysninger i op til 10 √•r efter aflevering (grundet s√¶lgeransvaret). Oplysninger opbevares ogs√• til brug for indkaldelse til 1- og 5-√•rsgennemgang, samt til at sende information om f.eks. boligen, ejer-/grundejerforening, forhold p√• eller i tilknytning til byggepladsen samt lokalomr√•det.


3.3. Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver udelukkende kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anf√łrt i denne privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

I forbindelse med vores salg af ejerboliger overdrages relevante oplysninger i n√łdvendigt omfang til ejendomsm√¶gler, Tinglysningsretten ved berigtigelse, bestyrelsen for den ejer- og/eller grundejerforening, som k√łber er pligtigt medlem af, til administrator for disse foreninger, det finansierende pengeinstitut, berigtigende advokat og forsyningsselskaber.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udf√łrer arbejde p√• vores vegne. Tjenesterne kan fx v√¶re server hosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsl√łsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan f√• adgang til data i det omfang, det er n√łdvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil v√¶re kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

S√•fremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til s√•danne overf√łrsler.

4. COOKIES

4.1. Hvad er cookies?

Cookies er sm√• tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som s√¶ttes p√• din computer eller anden enhed. Cookies s√¶ttes, n√•r du bes√łger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr p√• hvilke sider du har bes√łgt, de kan hj√¶lpe dig til at forts√¶tte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre pr√¶ferencer.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og form√•let med at indsamle data via cookies. F√łr vi placerer cookies p√• dit udstyr, beder vi om dit samtykke. N√łdvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

4.2. Cookietyper og deres formål

Vi anvender f√łlgende former for cookies:

 • statistikcookie: Optimerer design, brugervenlighed og effektiviteten af hjemmesiden.


4.3. Slet eller slå cookies fra i browseren

Du kan altid afvise cookies p√• din computer ved at √¶ndre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afh√¶nger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog v√¶re opm√¶rksom p√•, at hvis du g√łr det, er der mange funktioner og services p√• internettet, du ikke kan bruge.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du g√łr det afh√¶nger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Du kan l√¶se mere om cookies her:

https://erhvervsstyrelsen.dk/introduktion-til-cookies

5. SIKKERHED

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, g√• tabt eller blive √¶ndret, mod uautoriseret offentligg√łrelse, og mod at uvedkommende f√•r adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler f√łlsomme persondata og data, der afd√¶kker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undg√• datatab tager vi l√łbende back up af vores datas√¶t. Vi beskytter ogs√• fortroligheden og autenciteten af dine data ved hj√¶lp af kryptering.

I tilf√¶lde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en h√łj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, √łkonomisk tab, tab af omd√łmme eller anden v√¶sentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet s√• hurtigt som muligt.

6. DINE RETTIGHEDER

6.1. Generelt

Hvis du √łnsker at f√• adgang til dine data, f√• dem rettet eller slettet, eller g√łre indsigelse mod vores databehandling, unders√łger vi om det er muligt og giver dig svar p√• din henvendelse s√• hurtigt som muligt og senest en m√•ned efter vi har modtaget din henvendelse.

6.2. Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan g√łre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du √łverst.

6.3. Du har ret til at f√• un√łjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er un√łjagtige, har du ret til at f√• dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori un√łjagtighederne best√•r, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilf√¶lde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det g√¶lder fx, hvis du tr√¶kker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke l√¶ngere er n√łdvendige i forhold til det form√•l, som vi indhentede dem til, kan du bede om at f√• dem slettet. Du kan ogs√• kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

N√•r du henvender dig med en anmodning om at f√• rettet eller slettet dine persondata, unders√łger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemf√łrer i s√• fald √¶ndringer eller sletning s√• hurtigt som muligt.

6.4. Du har ret til at g√łre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at g√łre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan ogs√• g√łre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsf√łringsform√•l. Du kan bruge kontaktoplysningerne √łverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, s√łrger vi for at oph√łre med behandlingen af dine persondata.

6.5. Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til r√•dighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre akt√łrer p√• baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du ogs√• f√• tilsendt dine data. Du har ogs√• ret til at overf√łre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du √łnsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

7. VERSION
Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 17. januar 2022

Websitet anvender cookies РVi anvender cookies for at sikre dig at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det. Læs mere