Taksonomien er meget mere end CO2

EU vil accelerere den bæredygtige udvikling og skabe et mere transparent marked gennem et fælles regelsæt og bæredygtige investeringer. For os er det naturlig udvikling, som vi er mere end klar til at arbejde med.
EU har en målsætning om, at unionen skal være
klimaneutral senest i 2050. Derfor har man bl.a. skabt EU taksonomien: et fælles regelsæt for hvilke økonomiske aktiviteter, der kan betragtes som værende miljømæssigt bæredygtige.
Helt grundlæggende er taksonomien et fælles sæt krav og regler, som gør det muligt for:
– virksomheder systematisk at dokumentere deres bæredygtighedsindsats.
– omverdenen at identificere, hvordan forskellige virksomheder arbejder med bæredygtigheds-agendaen.
– investorer at skelne mellem bæredygtige og ikke-bæredygtige investeringer.
Vores indkøber Allan Juhl Carlsen og projekteringsleder Jonas Munch Rasmussen har sat sig godt ind i stoffet, og de fortæller her om, hvordan vi arbejder med taksonomien.
Vi hilser taksonomien velkommen
”Selvom taksonomien skal accelerere den bæredygtige udvikling i europæiske virksomheder og skabe et mere transparent marked, så er vores indtryk, at mange virksomheder anser den som kompliceret.
I AG Gruppen har vi imidlertid i mange år bl.a. arbejdet med DGNB i alle lag af udviklings- og byggeprocessen, og vi hilser derfor taksonomien velkommen som et nyt værktøj, der er med til at synliggøre vores indsatser”, beretter Allan.
”Det nye er, at taksonomien er en del af flere større EU-lovgivninger, bl.a. CSRD, som vi i AG Gruppen er underlagt fra 2025. Derfor handler det nu om, at få leverandørerne med ombord. For det går stærkt, og det skal gå stærkt, når tingene skal ændres. Det er egentligt meget simpelt”, fortæller Jonas, ”EU taksonomien skal skabe en dominoeffekt gennem hele værdikæden og stille krav ud i alle led. Her skal vi så sikre, at vores andel af den samlede kæde er med og lever op til kravene. For nu står det simpelthen
sort på hvidt: Vi skal være grønnere. Det er bare den nye standard for alle, og set i det perspektiv er vi ganske godt med”.
Danmark er helt med fremme
Allan fortsætter: ”Set ud fra et brancheperspektiv, så er vi stadig i en form for en øvefase. For eksempel mangler vi stadig en del af de byggematerialer, der skal til for, at vi kan leve op til EU’s krav. Derfor er vi godt i gang med at stille krav til vores leverandører. Når det så er sagt, så er vi i Danmark dog langt fremme takket være Bygningsreglementet og de frivillige muligheder DGNB-ordningen har tilføjet. I AG Gruppen har vi arbejdet med DGNB-ordningen siden 2015. Det gør overgangen fra DGNB Guld til EU taksonomien helt naturlig for os. Generelt kan vi jo godt lide krav og at være lidt foran udviklingen. Vi har aldrig været i tvivl om, at bæredygtighed er den rigtige vej frem. Nu er det bare hele EU, der skal leve op til de samme krav  og være en del af udviklingen. Og her er det de nye EU-krav om sustainable finance og bæredygtige investeringer til den finansielle sektor, der trækker udviklingen ud i alle led.
De næste 2-3 år kommer det til at gå ud over dem, der ikke justerer deres forretning til den nye virkelighed. For nogle vil det kræve store investeringer – måske så store, at de ikke kan følge med. Men vi skal alle til at træffe nye, afgørende valg, hvor ingen længere kan gemme sig bag ”det, vi plejer at gøre”. Alle skal tænke nyt og implementere nye måder at bygge på. Det eneste, der ikke ændrer sig, er grundtanken om, at de ting vi bygger, stadig skal holde længe efter, vi ikke selv er her længere.”
Taksonomien holder os skarpe
Allan forklarer: ”Vi ser på taksonomien som nye målsætninger, der skubber os fremad mod endnu bedre løsninger – både som virksomhed men også som branche. Det er et rigtig godt og effektivt værktøj til at rykke alle. Vi gør os klar til 2025 ved at lære så meget som muligt om alle målsætningerne. Udviklingen går ekstremt hurtigt, for EU kommer faktisk med nye krav hvert kvartal. Internt presser vi også hinanden og rådgiverne til f.eks. at finde nye materialer og nye måder at bruge dem på. Det gør, at alle er mere på stikkerne og klar til næste justering. Faktisk er der nærmest gået sport i at finde de nye produkter, der kan spare CO2”.
Jonas fortsætter: ”Vi kigger f.eks. meget på beton. Vi kan ikke fjerne den, men vi arbejder med at minimere mængden og bruge mere træ, gips og isolering, de steder, hvor det giver mening. Samtidig gavner de nye materialer også beboerne, især på energiforbrug og indeklima, og det er selvfølgelig med til at gøre vores byggerier mere attraktive”.
”Set udefra er det måske ikke helt logisk, at EU taksonomien er havnet i indkøbsafdelingen. Men det er faktisk helt naturligt for os, fordi vi allerede er grundigt inde i DGNB stoffet. Og så er det bare virkelig tilfredsstillende, at det ikke kun er pengene, der bestemmer. Endelig kan vi være med til at gøre en reel forskel i byggebranchen” afslutter Allan.

Læs mere

Websitet anvender cookies – Vi anvender cookies for at sikre dig at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det. Læs mere