Maias Vænge

I Ballerup kommune ønsker man at fremme byudviklingen gennem nye byggerier. 
Den proces bidrager AG Gruppen og Lægernes Pension til, når der opføres
100 private lejeboliger i boligområdet Baltorpen tæt på Ballerup station.

Kontakt byggepladsen

Du er altid velkommen til at kontakte vores byggeledelse, hvis du har spørgsmål til byggeriet.

Forskrift for støjende bygge- og anlægsarbejder i
Ballerup Kommune

§ 3. Stærkt støjende og/eller stærkt støvende bygge– og anlægsaktiviteter, herunder nedrivningsarbejder må udføres i følgende tidsrum:
Hverdage kl. 8:00-16:00

Stk. 2. Der må ikke udføres støjende og/eller støvende eller stærkt støjende og/eller stærkt støvende bygge– og anlægsaktiviteter, herunder nedrivning uden for tidsrum beskrevet i §3.

På Maias vænge har vi haft første aflevering af første etape 44 boliger i slutning af uge 1. – i løbet af februar forventes der at blive udført indflytning mangler som beboer vil blive varslet. I form af 6 ugers varsling – 3 uger – 3 dags.

I den kommende tid vil der være fokus på at få sidste på plads i etape 2 som består af 56 boliger. Hvilket består af de sidste 4 blokke.

Det nuværende stade er følgende:

 • Færdiggørelse af anlægsarbejde – Kan give anledning til støjende arbejde, arbejdet bliver udført i normalt arbejdes tidsrum – 07 – 18.00. Forventes afsluttet midt februar
 • Færdiggørelse af malerarbejde – forventes afsluttet januar
 • Afslutning af tagarbejde – Slut januar
 • Udbedring af mangler – Slut januar
 • Gennemgang af bygherre inkl. Udbedring – Start februar


Indflytning af nye beboer i etape 2. vil være fra d.01/03/2024

Har man yderligere spørgsmål er man altid velkommen til at rette henvendelse til byggeledelsen på pladsen

I december måned har vi på Maias vænge været udfordret af vejret. Dette har desværre sat en stopper for vores færdiggørelse af de grønne tage og afslutning af anlægsarbejde. Afslutning af disse er sat på pause ind til frostvejret har sluppet det københavnske.

De sidste udestående mangler i terræn og på tag forventes afsluttet i start marts.

Herud over er der blevet arbejdet hårdt af vores entreprenørers for at få afsluttet de sidste mangler i boliger og få fællesområderne i terræn færdig. Hvilket har gjort at vi har kunne aflevere et stort set fejlfrit byggeri, etape 1 til bygherre og de kommende beboere.

Så er vi snart klar til at fremvise de kommende prøveboliger på MIAV i starten af oktober

Udvendigt arbejde:

 • Vi har på nuværende tidspunkt færdiggjort murværk på de første 4 bygninger, H – G – E – F
  • Murer har opstartet skalmuring på de fire sidste bygninger
 • Byggemodning mellem A og B, opstartes i uge 39 og forventes at tage 2 dage.
 • Anlægsarbejde er opstartet omkring bygning G og H* kan give mindre støjgener for naboerne grundet skæring af belægnings sten og tilkørsel af materialer

 

Indvendigt arbejde:

 • Indvendigt aptering af G og H – E og F er i fuld gang og forventes afsluttet de kommende måneder
 • Der støbes gulve i bygning A – B – C den kommende uge u.36

 

Kan give anledning til støjende arbejde – arbejdet bliver udført inden for normal arbejdstid 07-18.00. mandag til fredag. 09-13.00 lørdage.
Har man spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte byggeledelsen

I forbindelse med byggeriet på Baltorpvej, vil entreprenør Arkil A/S udfører pælefundering.

Arbejdet starter onsdag d. 1 marts og forventes afsluttet senest fredag d. 6 april. Og vil blive udført i tidsrummet 08:00 – 16:00 på hverdage.
Iht. Forskrift for støjende bygge- og anlægsarbejder i Ballerup Kommune:
§ 3. Stærkt støjende og/eller stærkt støvende bygge– og anlægsaktiviteter, herunder nedrivningsarbejder må udføres i følgende tidsrum:
Hverdage kl. 8:00-16:00

Stk. 2. Der må ikke udføres støjende og/eller støvende eller stærkt støjende og/eller stærkt støvende bygge– og anlægsaktiviteter, herunder nedrivning uden for tidsrum beskrevet i §3.

Vi beklager eventuelle gener dette måtte medføre og vil gøre alt i vores magt, for så vidt muligt at minimere støj og vibrationer.
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, bedes du kontakte Byggeledelsen på telefon: 21543948