Maias Vænge

I Ballerup kommune ønsker man at fremme byudviklingen gennem nye byggerier. 
Den proces bidrager AG Gruppen og Lægernes Pension til, når der opføres
100 private lejeboliger i boligområdet Baltorpen tæt på Ballerup station.

Kontakt byggepladsen

Du er altid velkommen til at kontakte vores byggeledelse, hvis du har spørgsmål til byggeriet.

Forskrift for støjende bygge- og anlægsarbejder i
Ballerup Kommune

§ 3. Stærkt støjende og/eller stærkt støvende bygge– og anlægsaktiviteter, herunder nedrivningsarbejder må udføres i følgende tidsrum:
Hverdage kl. 8:00-16:00

Stk. 2. Der må ikke udføres støjende og/eller støvende eller stærkt støjende og/eller stærkt støvende bygge– og anlægsaktiviteter, herunder nedrivning uden for tidsrum beskrevet i §3.

Så er vi snart klar til at fremvise de kommende prøveboliger på MIAV i starten af oktober

Udvendigt arbejde:

  • Vi har pĂĄ nuværende tidspunkt færdiggjort murværk pĂĄ de første 4 bygninger, H – G – E – F
    • Murer har opstartet skalmuring pĂĄ de fire sidste bygninger
  • Byggemodning mellem A og B, opstartes i uge 39 og forventes at tage 2 dage.
  • Anlægsarbejde er opstartet omkring bygning G og H* kan give mindre støjgener for naboerne grundet skæring af belægnings sten og tilkørsel af materialer

 

Indvendigt arbejde:

  • Indvendigt aptering af G og H – E og F er i fuld gang og forventes afsluttet de kommende mĂĄneder
  • Der støbes gulve i bygning A – B – C den kommende uge u.36

 

Kan give anledning til støjende arbejde – arbejdet bliver udført inden for normal arbejdstid 07-18.00. mandag til fredag. 09-13.00 lørdage.
Har man spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte byggeledelsen

I forbindelse med byggeriet på Baltorpvej, vil entreprenør Arkil A/S udfører pælefundering.

Arbejdet starter onsdag d. 1 marts og forventes afsluttet senest fredag d. 6 april. Og vil blive udført i tidsrummet 08:00 – 16:00 pĂĄ hverdage.
Iht. Forskrift for støjende bygge- og anlægsarbejder i Ballerup Kommune:
§ 3. Stærkt støjende og/eller stærkt støvende bygge– og anlægsaktiviteter, herunder nedrivningsarbejder må udføres i følgende tidsrum:
Hverdage kl. 8:00-16:00

Stk. 2. Der må ikke udføres støjende og/eller støvende eller stærkt støjende og/eller stærkt støvende bygge– og anlægsaktiviteter, herunder nedrivning uden for tidsrum beskrevet i §3.

Vi beklager eventuelle gener dette måtte medføre og vil gøre alt i vores magt, for så vidt muligt at minimere støj og vibrationer.
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, bedes du kontakte Byggeledelsen på telefon: 21543948