Maias Vænge

I Ballerup kommune ønsker man at fremme byudviklingen gennem nye byggerier. 
Den proces bidrager AG Gruppen og Lægernes Pension til, når der opføres
100 private lejeboliger i boligområdet Baltorpen tæt på Ballerup station.

Kontakt byggepladsen

Du er altid velkommen til at kontakte vores byggeledelse, hvis du har spørgsmål til byggeriet.

Forskrift for støjende bygge- og anlægsarbejder i
Ballerup Kommune

§ 3. Stærkt støjende og/eller stærkt støvende bygge– og anlægsaktiviteter, herunder nedrivningsarbejder må udføres i følgende tidsrum:
Hverdage kl. 8:00-16:00

Stk. 2. Der må ikke udføres støjende og/eller støvende eller stærkt støjende og/eller stærkt støvende bygge– og anlægsaktiviteter, herunder nedrivning uden for tidsrum beskrevet i §3.

I forbindelse med byggeriet på Baltorpvej, vil entreprenør Arkil A/S udfører pælefundering.

Arbejdet starter onsdag d. 1 marts og forventes afsluttet senest fredag d. 6 april. Og vil blive udført i tidsrummet 08:00 – 16:00 pĂĄ hverdage.
Iht. Forskrift for støjende bygge- og anlægsarbejder i Ballerup Kommune:
§ 3. Stærkt støjende og/eller stærkt støvende bygge– og anlægsaktiviteter, herunder nedrivningsarbejder må udføres i følgende tidsrum:
Hverdage kl. 8:00-16:00

Stk. 2. Der må ikke udføres støjende og/eller støvende eller stærkt støjende og/eller stærkt støvende bygge– og anlægsaktiviteter, herunder nedrivning uden for tidsrum beskrevet i §3.

Vi beklager eventuelle gener dette måtte medføre og vil gøre alt i vores magt, for så vidt muligt at minimere støj og vibrationer.
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, bedes du kontakte Byggeledelsen på telefon: 21543948