Vores bæredygtige tiltag

Vi vil arbejde målrettet på at minimere mængden af arbejdsrelateret transport, vores madspild og energiforbruget på kontorer og byggepladser. Flere møder på tværs af landet skal holdes online, ligesom vi understøtter medarbejdernes mulighed for at cykle og løbe på arbejde.

I AG Gruppen vil vi være en hovedaktør inden for bæredygtighedscertificeret byggeri. Derfor arbejder vi hele tiden på at udvikle vores kompetencer og projekter indenfor bæredygtighed ved brugen af nye tekniske løsninger, dataindsamling og forbedrede materialer. Som en del af arbejdet med vores bæredygtige tiltag har vi derfor også opstillet en række konkrete mål for vores arbejde:  

Affald
Vi vil reducere vores affaldsmængder på byggesager og have øget fokus på kildesortering på vores byggepladser, så alt er sorteret korrekt. Vi vil have fokus på genanvendelighed af materialer ved nedrivning, så de kan genbruges i kommende byggerier eller som samarbejdet med Sydhavnens Genbrugsstation om at formidle overskudsmaterialer, fra byggeriet Køhlers Have, til borgerne.

Fejl
Fejl, svigt og skade står for 10 % af byggebranchens samlede CO2-udledning i Danmark. Derfor vil vi øge vores fokus på kvalitetssikring og reducere omfanget af fejl, svigt og skade i vores byggerier målt på udgifterne, når vi afleverer et byggeri. Det giver samtidig mere tilfredse kunder, gladere medarbejdere og en bedre bundlinje.

Ressourceforbrug
Vi vil arbejde målrettet på at reducere mængden af arbejdsrelateret transport, madspild og energiforbrug på kontorer og byggepladser. Flere møder på tværs af landet skal holdes online, ligesom vi understøtter medarbejdernes mulighed for at cykle og løbe på arbejde ved at skabe bedre omklædnings- og badeforhold. Vi flytter samtidig vores hovedsæde til nyopførte lokaler under DGNB-hjerte og udnævner DGNB-ambassadører på vores kontorer og byggepladser.

Kompetencer/uddannelse
Vores videns- og kompetenceniveau skal følge lovgivningens krav og markedets ønsker. Vi vil arbejde målrettet med data, eksterne såvel som interne, så vi hele tiden forbedrer vores processer, og vores projekter er på forkant med ny lovgivning og viden. Vi anvender DGNB som certificeringsordning, og alle vores medarbejdere skal uddannes, så ordningen gøres anvendelig og bliver til relevante og meningsfulde opgaver i hele organisationen.

Læs mere

Websitet anvender cookies – Vi anvender cookies for at sikre dig at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det. Læs mere