Følg byggeriet her

Lyskaer

Kontakt byggepladsen

Du er altid velkommen til at kontakte vores byggeledelse, hvis du har spørgsmål til byggeriet.

Arbejdstider for støjende aktiviteter i Herlev Kommune

Mandag til fredag fra kl. 7.00 – 18.00
Lørdag fra kl. 7.00 -14.00

Ifølge Herlev Kommunes forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter.

Oktober 2022

Vi går nu ind i de afsluttende faser, da projektets sidste lejligheder og udearealer afleveres henholdsvis 1. og 31. december. Det betyder også at der i starten af december vil være en øget aktivitet af flyttebiler og nye beboere i området.

I forbindelse med afleveringen flytter vi skurvognene fra Lyskær 13b til nr. 15 i løbet af uge 45, og de bliver fjernet helt fra området i december efter den endelige aflevering.

Udover flytningen og bortkørslen af skurvogne, vil vi i uge 46 køre det sidste jord væk, så vi kan få etableret de sidste udearealer, og lagt slidlag på kørevejen i uge 47.

Marts 2022

Projektet på Lyskær har fået sit endelige navn og vil fremover hedde Lyskilden. Vi er nu nået så langt at vi er gået i gang med udlejningen.

Vi har rejst alle elementer, og er i gang med at etablere de sidste to tage samt den fælles tagterrasse. Og som I måske har opdaget, er murerne i fuld gang og altanerne bliver monteret løbende. De første beboere flytter ind omkring sommerferien, og de indvendige arbejder i Etape 1 pågår, der etableres gulve og køkkener.

Det grønne gårdrum er så småt begyndt at vokse og anlægsarbejderne er i fuld gang. Her bliver plads til leg, fitness og fællesskab for både store og små.

November 2021

Der er fortsat høj aktivitet på byggepladsen, hvor der arbejdes sideløbende på projektets fem bygninger, som alle er på hvert sit stade. Elementmontagen pågår stadig, og bygning tre, som bliver den højeste, er nu oppe på syv etager. På bygning fire og fem, som vender ind mod Lyskær og lossepladsen, har vi nu monteret førstesalen. Bygning et og to, som ligger ud mod ringvejen, er begge i fuld højde, og her er vi i færd med tagdækning. Samtidig er mureren i gang med skalmuringen på de første to bygninger. Vinduerne monteres hele vejen rundt, i takt med at elementerne rejses. Parallelt med de synlige udvendige arbejder, er vi i gang med indvendige installationer i skakte, kloakering i terræn og klargøring til ladestandere til p-pladserne. Størstedelen af projektets 231 p-pladser vil have mulighed for at blive tilkoblet en ladestander til elbiler.

September 2021

Der er fuld aktivitet på byggepladsen for tiden, hvor omkring 50 mand i alt sørger for, at elementmontagen forløber som den skal, mens 25 elementbiler er forbi byggepladsen hver dag. Vi har gang i alle projektets fem bygningskroppe på samme tid, og alle er de på hvert sit stadie. Bygning et, som vender mod kolonihavehusene, er allerede i sin fulde højde på fire etager og bliver lukket af med tæt tag om 14 dage. Herefter kan vi begynde den indvendige aptering med gasbetonvægge og installationer. På bygning to, som bliver seks etager i alt, er vi færdige med elementmontagen i uge 41. Bygning tre, som er projektets højeste med 10 etager, afsluttes i uge 48. På bygning fire og fem pågår arbejderne med fundamenter og terrændæk stadigvæk. Elementmontagen på samtlige bygninger afsluttes i uge 02.

Juli 2021

Elementmontagen er nu i gang, og det går stærkt. På blot et par dage har vi opført næsten hele stueetagen på bygning 1 og er nu klar til at gå i gang med bygning 2. Arbejdet med elementmontagen pågår endnu en uge, hvorefter montagearbejderne holder sommerferie. Byggeledelsen vil være stede på byggepladsen hele sommerferien, men byggeriet vil altså være sat mere eller mindre på stand-by frem til uge 32.

Juni 2021

Juni måned står på betonarbejder på byggepladsen. Vi er færdige med udgravningen til kælder og støbning af fundamentet. Selve kælderen, som blot er til ejendommens tekniske installationer, vil stå færdig midt på måneden. Herefter fortsætter vi med støbning af terrændæk, som foregår fra medio juni til ultimo august. Terrændækket breder sig under alle fem bygningskroppe samt gårdrummet, og der vil blive støbt tre gange om ugen. Vi bygger op blokvis, og hver etage tager ca. 14 dage at opføre. Så fra elementmontagen starter i løbet af juli måned, sker der hurtigt synlige fremskridt på pladsen. Elementmontagen vil foregå til udgangen af januar 2022.

April 2021

Vi er nu færdige med nedrivningen af de eksisterende erhvervsbygninger på grunden, så den i dag fremstår helt tom. Til gengæld er vores byggeIedelse flyttet ind på pladsen, hvorfra de skal styre byggeriet de kommende år. I april fik vi byggetilladelse til projektet og er nu startet med opgravning og bortkørsel af jord. I alt skal der fjernes en meter jord under hele byggeriet, hvilket svarer til bortkørsel af i alt 10.500 m3 jord. De næste måneder vil, ud over bortkørsel af jord, gå med kloakarbejder og støbning af fundamenter. Så der går stadig lidt tid, inden byggeriet begynder at syne af noget.

Januar 2021

Som du måske har bemærket, sker der ting og sager på adressen Lyskær 13B & 13C.
Vi har startet nedrivningen af de eksisterende erhvervsbygninger midt januar og slutter dette arbejde medio marts. Dette gør vi, for at gøre plads til et nyt kvalitets boligbyggeri med 231 DGNB Guld certificerede lejligheder, som vil stå klar til indflytning fra sommeren 2022.
Bebyggelsen, som opføres i klassiske teglsten, bliver udformet som et karrebyggeri i 4 – 10 etager, med
2 – 5-værelses lejligheder, fælles tagterrasse og et åbent, grønt gårdrum.

Vi forventer at have byggetilladelse inden udgangen af marts, hvorefter byggeriet kan gå i gang.

Websitet anvender cookies – Vi anvender cookies for at sikre dig at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det. Læs mere