Følg byggeriet her

Kontakt byggepladsen

Du er altid velkommen til at kontakte vores byggeledelse, hvis du har spørgsmål til byggeriet.

December 2022

Der er sket mange ting siden sidst, og bygningen er så småt klar til at blive afleveret til bygherre. Vi afleverer bygningen medio december, og i starten af det nye år begynder der at være liv og lys i vinduerne.

Det betyder også at trafikken i området, ændres fra arbejdsmaskiner til flyttebiler og almindelig hverdags trafik. Vores byggeledelse fraflytter også området til januar og flytter videre til en ny plads. 

I forbindelse med de sidste anlægsarbejder, foregår der en del boring og skæring som kan give anledning til støj.

Vi ved at der i den kommende tid vil være meget arbejde omkring bygningen, også sidst på eftermiddagen, men det aftager når vi afleverer bygningen omkring d. 16. december.

Glædelig jul fra byggeledelsen på Fælledkarréen

Marts 2022

Vi er i gang med at rejse de sidste elementer, så vi kan få afsluttet vores råhus og påbegynde arbejdet med taget. Mens vi rejser de sidste elementer, monterer vi vinduer og sætter indvendige porebetonvægge.

Vi ser frem til, at vi inden for de næste par måneder har en lukket bygning, og kan starte de indvendige arbejder. Sideløbende arbejder vi, udvendigt og i kælderen, med de tekniske installationer og forbereder monteringen af vores teknikskakte.

Arbejdet med DGNB-håndteringen fylder stadig meget i vores dagligdag, og vi har suppleret holdet med yderligere en mand. Vores tidligere praktikant har takket ja til at blive en del af holdet.

November 2021

Vi er kommet godt fra start på Fælledkarren, hvor vi holder tidsplanen, og nu er godt i gang med arbejderne i kælderen. I den ene halvdel er der sat kældervægge og lagt dæk på, og vi fortsætter med dette arbejde frem til juleferien, hvor hele kælderen vil være lukket af med dæk. Der er også støbt kældervægge til rampen, og vi er netop ved at fjerne støbeformene herfra.

Det første, der sker i det nye år, er derfor, at vi kan gå i gang med at rejse vægge i stueplan. Så snart vil der også kunne anes fremgang i projektet over terræn. Det glæder vi os til.

Sideløbende med elementarbejderne, har vi stort fokus på DGNB-håndteringen, hvor vi har en mand ansat primært til denne opgave; så vi sikrer at al affald sorteres korrekt, at materialer dokumenteres korrekt, mm.

September 2021

Nu begynder der at ske noget på byggefelt 1.14 i Ørestad Syd, hvor vi skal opføre 87 DGNB Guld certificerede boliger under navnet Fælledkaréen. Sommeren er gået med udgravning til kælder og ramning af spuns, og vi forbereder nu for støbning af bundplade, som udgør bygningens fundament. Renselaget er støbt, og underlaget er dermed klar til, at vi kan udlægge armeringsjern. Bundpladen støbes af tre omgange, da kælderen er udført i tre forskellige niveauer. Dette fordi at ejendommen trapper nedad. Vi vil være færdige med bundpladen ultimo oktober, hvorefter vi kan begynde arbejdet med rejsning af elementer.

Fælledkaréen bliver opført efter høje standarder inden for bæredygtighed og er en blanding af 1–4-værelses lejligheder, lige på kanten af Fælledens fantastiske naturområde. Det er Transform Arkitekter, der har tegnet projektet, som bliver en karré-struktur af mindre huse, der med individuelle proportioner, facader og detaljer skaber fine, læ-givende rum til ophold og ro for beboerne. Udover de intime kroge i gårdrummet bliver der etableret fælles tagterrasse med plads til taghaver og fællesskab, hvor beboerne kan nyde udelivet og naboskabet med den storslåede udsigt over fælleden som baggrundstæppe.