F√ėLG BYGGERIET HER

Admiralens Have

Kontakt byggepladsen

Du er altid velkommen til at kontakte vores byggeledelse, hvis du har sp√łrgsm√•l til byggeriet.

Projektet nærmer sig afslutningen og der tages fat på de sidste par måneder. Men det betyder ikke at farten sænkes.

B1: Der sker indflytning i de nyopf√łrte boliger.

B2: Snedkerarbejdet og k√łkkenmontagen f√łlger et godt flow. Efterf√łlgende g√•r maleren efter og f√¶rdigmaler det sidste. Til sidst g√•r byggeledelsen efter for fejl og mangler.

B3: Maleren spartler og malere. VVS’eren monterer radiator og derefter kommer gulvlæggeren med sine gulve.  

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

Byggepladsen afholder rejsegilde for bl.a. for at fejrer det gode h√•ndv√¶rk og gode proces gennem byggeriet. Dette bliver fejret med taler, p√łlser og drikkevare. ¬†¬†

B1: Området er afleveret til bygherre, hvor de modtager yderligere 54 boliger mere klar til udlejning.

B2: Maleren og gulvl√¶ggeren er i fuld gang med deres arbejde og udend√łrs starter anl√¶gsgartneren op. Der bliver ogs√• startet p√• cykelskure i terr√¶n.

B3: Gasbetonv√¶ggene er ved at blive rejst og bygningen udt√łrres. ¬†¬†¬†¬†

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk ¬†

Alle er tilbage efter en velfortjent sommerferie og der er fuld fremdrift på byggeriet igen.

Hj√łrnekarren: Store indflytningsdag er kommet og glade beboer flytter ind.

B1: Anlægsgartneren er ved at lægge de sidste fliser på parkeringspladsen og så er byggefelt B1 klar til aflevering.

B2: Altanerne bliver monteret og de tekniskefag (el, vvs og ventilation) er i gang med at slutmontage.

B3: Lofterne isoleres, dette sker med granulat som pustes op på loftet.

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

Hj√łrnekarren: Her afleveres yderlige 50 f√¶rdige boliger til bygherre. Igen med et godt resultat.

B1: Snedker arbejdet pågår.

B2: Udt√łrring af bygningerne er i fuld gang, s√• maleren kan starte.

B3: Muren kan snart se en ende på arbejdet og er så småt begyndt på de sidste bygninger.

R√¶kkehuse: De f√łrste beboer flytter nu ind i Admiralens Have. Stort set alle r√¶kkehuse er udlejet.

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

Hj√łrnekarren: Det sidste finisharbejde er ved at blive afslutte og gartneren er i gang med de sidste planter. Udvendigt er der etableret en lille s√ł, som skal virke som en bremse for regnvandet inden det ledes videre til det store regnvandsbassin.

B1: Der leveres og monteres k√łkkener i en lind str√łm.

B2: Muren f√¶rdigg√łr murerarbejdet og t√łmreren ligger de sidste tagsten p√• taget. Der er ogs√• monteret solceller.

B3: Mureentreprisen er opstartet på facaderne.

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

Hj√łrnekarren: Her en endnu en pr√łvebolig klar til aflevering til bygherre. Pr√łveboligerne bliver indrettet med m√łbler mm. for at f√• et mere autentisk look.

B1: N√¶ste sending af altaner bliver monteret og ligeledes frith√¶ngende karnapper. Maleren og gulvl√¶ggeren arbejder p√• fuld fart indvendigt, s√• der er klar til k√łkkener.

B2: Muren er i gang med skalmuring.

B3: Stilladsfolkene er ved at rejse det sidste stillads på det sidste byggefelt.

R√¶kkehuse: Alt er f√¶rdigt og de sidste fejl og mangler er udbedret. S√• AG Gruppen kan aflevere et flot og veludf√łrt byggeri til nogle glade og tilfredse bygherrer. Endnu en milep√¶l kan vinges af.

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

Hj√łrnekarren: K√łkkenmontagen er startet og de f√łrste altaner monteres p√• facaderne.

B1: Facaderne er muret færdig.

B2: Tagkonstruktionen er ved at blive rejst og derefter undertag samt tagsten.

B3: Vinduesmontage og stilladsarbejdet er opstartet.

R√¶kkehuse: For√•ret banker p√• d√łren og anl√¶gsgartneren er starte med de f√łrste fliser i indk√łrslerne.

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

Hj√łrnekarren: Gulvl√¶ggeren er opstartet. Den proces indeb√¶rer gulvstr√łer og derefter 14 mm tr√¶paket.

B1: Tagsten bliver lagt på og der bliver monteret solceller på taget. Muren er nu begyndt at murer facaden op.

B2: Stilladsarbejde og vinduesmontage er opstartet.

B3: Betonelemententreprisen er færdige og forlader byggepladsen.

R√¶kkehuse: De f√łrste k√łkkener bliver leveret og montagen p√•begyndes. Den f√łrste pr√łvebolig f√¶rdigg√łres og afleveres til bygherre. Bygherre skal bruge pr√łveboligen til fremvisning til mulige kommende beboere.

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

Hj√łrnekarren: Opmuringen af facaderne er afsluttet, s√• det endelige udtryk af facaden er kommet til sin ret.
Maleren er begyndt med spartelarbejdet.

B1: Tagkonstruktionen er ved at blive rejst og derefter ligges der undertag.

B2, B3: De sidste betonelementer er ved at være på plads og de to kraner forsvinder fra byggepladsen.

Rækkehuse: De nye tagsten er ankommet og de er ved at blive lagt. Maleren er opstartet indvendigt.

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

Der er taget hul på et nyt kalenderår og byggeriet forsætter. Byggeriet rammes af en uheldig situation da der opstår brand på tagstensfabrikken, hvilket betyder at de ikke kan levere tagsten som aftalt. Tagstenene skal have en brun farve, hvilket ikke er en lagervare nogen steder. Dette forsinker processen, men der findes en alternativ.

B1: Stillandsarbejdet f√¶rdigg√łres.

B2, B3: Her k√łrer betonelement montagen efter tidsplanen og de sidste bygninger tager form. Dette giver en fornemmelse af hvordan hele omr√•det vil se ud.¬† ¬†

R√¶kkehuse: Opmuring af facader er begyndt og indvendige v√¶gge rejses, s√• husene tager form. Udt√łrringen af r√¶kkehusene p√•g√•r. Men her er vi presset af vejrforholdene.

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

Hj√łrnekarren: Murerentreprisen er startet med opmuring af facaderne. Murerne er en smule udforet af vejret, men nogle forskellige tiltag g√łr at det er muligt at fors√¶tte deres arbejde. Facademursten er en Merkur B545 fra Str√łjer Tegl
Indvendigt er de tekniske fag (el, vvs, ventilation) begyndt at trække installationer. Der er en teknikskakt i hver bolig

B1: Vindues og stilladsarbejdet er opstartet i området.

B2: Her er betonelementarbejdet i fuld gang.

B3: St√łbearbejdet er opstart og presser p√• for at blive klar til betonelementleverancen.

R√¶kkehuse: Vinduer og d√łre er f√¶rdigmonteret og t√łmreren er starte p√• tagkonstruktionen.

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

Hj√łrnekarren: Der ankommer endnu en byggepladskran fordi t√łmreren skal til at hejse sp√¶r og begynde p√• tagkonstruktionen. Indvendigt er gasbetonentreprisen begyndt at rejse de indvendige v√¶gge og man kan nu se hvordan opdelingen af de kommende boliger vil se ud.

B1: Her forsætter betonelement montagen.

B2: Betonlastbilerne er begyndt at levere beton til både fundamenter og terrændæk, så der er klar til endnu en sending betonelementer. Som ankommer i december.

B3: Er den sidste etape i byggeriet. Her er jordentrepren√łren opstartet.

R√¶kkehuse: Der bliver rejst stillads, s√• t√łmreren kan opstarte p√• tagkonstruktionen¬† ¬†

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

Hj√łrnekarren: Vinduer og d√łre er ved at bliver monteret, s√• huset bliver t√¶t og udt√łrring af bygningen kan begynde. Stillads p√• facaderne er ved at blive bygget op, s√• tagkonstruktion kan etableres.

B1: Betonelementerne er begyndt at blive hejst p√• plads og dette f√łlger planen.

B2: Som er den n√¶ste etape. Her er jordentrepren√łren begyndt p√• jordarbejdet og udgravning til k√¶lder.

Rækkehuse: De sidste betonelementer er på vej og snart står råhuset færdigt.

Vandcenter Syd er begyndt at etablere et regnvandsbassin på bagsiden af rækkehusene. Dette bassin har til formål at opsamle alt regnvand på grunden, som derfra kan pumpes ud i det offentlige system når der ikke er så meget pres på kloaksystemet. 

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

De sidste elementer til Hj√łrnekarren bliver leveret og monteret og s√• st√•r r√•huset f√¶rdig og klar til den n√¶ste aktivitet. Som er stilladsmontage og vinduesmontage.

Fjernvarme Fyn vil grave til ny fjernvarme på Egelykkevej, så der kan komme forsyninger til de kommende rækkehusene. Derfor vil Egelykkevej være delvis afspærret i en periode.

I omr√•de B1 st√łbes det sidste terr√¶nd√¶k, s√• der er klar til betonelementer. For at optimere processen vil der komme et ekstra hold betonelementmont√łrer og ligeledes en ekstra byggepladskran.

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

Betonelementmontagen fors√¶tter p√• Hj√łrnekarren og som det ses tager bygningen form. H√łjden p√• bygningen bliver til og med 3. sal.

Ved r√¶kkehusene st√łbes der terr√¶nd√¶k, s√• de bliver klar til betonelementer.

St√łbearbejdet er ligeledes begyndt i omr√•de B1, hvor de f√łrste fundamenter er st√łbt.

Der vil forsat v√¶re k√łrsel med tungtrafik i omr√•det.

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

De f√łrste betonelementer er nu begyndt at ankomme til byggepladsen. Der er ligeledes kommet en kran til at l√łfte betonelementerne p√• plads. Betonelementerne vil blive leveret dagligt i en j√¶vn str√łm.

R√¶kkehusene er nu klar til betonarbejder og de f√łrste fundamenter st√łbes i omr√•det.

Gravearbejdet er rykket over til næste etape (B1). Her er der startet på udgravning til kælder. Kælderen er udelukkende til teknik (vand, fjernvarme, el tavler og fiber internet) til de kommende boliger. Der vil være en kælder i hver etape.

Udover k√łrsel med betonlastbiler vil der nu ogs√• v√¶re trafik med betonelementlastbiler i n√¶romr√•det.¬†

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

Der er nu klar til at de f√łrste betonbiler kan komme med beton til de f√łrste fundamenter. Derefter vil terr√¶nd√¶kket p√• Hj√łrnekarren blive st√łbt. Jordentrepren√łren er nu g√•et i jorden ved de kommende 16 r√¶kkehuse ved Egelykkevej.

F√łrste milep√¶l er n√•et og nedbrydningsentreprisen er i m√•l. Det betyder at betonknuseren nu forlader byggepladsen og ligeledes eventuelle st√łjgener mindskes.

Ved st√łbning af beton ved der v√¶re k√łrsel med betonbiler p√• offentlige veje. Det er aftalt at betonbilerne kun k√łrer af Svendborgvej for at mindske generne p√• de sm√• veje omkring byggepladsen.

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

S√• er grund- og jordentreprisen opstartet p√• byggepladsen. De starter p√• hj√łrnet af Svendborgvej og Egelundlundsvej. Omr√•det kaldes i dagligtale for Hj√łrnekarren. Deres f√łrst opgave er at oprense jorden inden de kan starte med at grave ud til fundamenter og installationer i jorden.

Der vil v√¶re en del k√łrsel med entrepren√łrmaskiner p√• byggepladsen og en jordsorteringsmaskine vil k√łre inden for normal arbejdstid.

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

Vi er godt og vel halvvejs i nedbrydningsfasen. Nedbryderne g√•r i gang p√• hj√łrnet af Egelundvej og Stationsvej. Alt materiale fra nedbrydningen, som ikke kan genbrugs i det kommende byggeri bliver kildesorteret i containere. Lige p.t. er der 10 stk. affaldscontainer p√• byggepladsen for at opretholde en korrekt kildesortering.

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

Nedbrydningen g√•r sin gang og snart vil de n√¶ste entrepren√łrer ankomme til byggepladsen. Under nedbrydningen bliver der udf√łrt jordbundsunders√łgelser for at unders√łge om der er forurening i undergrunden efter de tidligere erhverv, som har ligget p√• matriklen i mange √•r.

St√łjende- og st√łvendearbejder vil forts√¶tte i perioden.

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

Som I kan se, så er de eksisterende bygninger begyndt at forsvinde fra grunden, hvilket betyder at nedbrydningen går planmæssigt. Inden længe vil der ankomme en betonknuser på byggepladsen. Den har til formål at knuse beton fra de gamle bygninger og den knuste beton vil blive genbrugt i det kommende byggeri. Vi sætter en ære i at genbruge så mange materialer som det er muligt.

Betonknuseren vil st√łje under knusning af beton. St√łjende arbejde vil ske inden for normal arbejdstid.

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

Nedbrydningsarbejdet er s√• sm√•t begyndt p√• grunden. Alle eksisterende bygninger vil blive fjernet fra grunden. Fremgangsm√•den er at alle l√łsdele demonteres (elkabler, sanitet, d√łre, vinduer og lofter) Derefter saneres alle overflader for maling etc.

Der vil i perioden forekomme st√łjende arbejder ifm. sandbl√¶sning af overflader. Bygningerne vil v√¶re afd√¶kket under arbejdet for at mindske st√łv. Der vil ogs√• ske k√łrsel med tung trafik i nedbrydningsperioden.

Ved sp√łrgsm√•l kan Emil Broholm kontaktes p√• admiralenshave@aggruppen.dk

Et gr√łnt √•ndehul vokser frem
P√• en tidligere industrigrund har vi stukket spaden i jorden og bygger nu Admiralens Have: 240 nye lejligheder og r√¶kkehuse. Ud over den indre kvalitet i boligerne har vi i h√łj grad ogs√• t√¶nkt over livet mellem husene. Det kommende kvarter bindes sammen af snoede stisystemer og gr√łnne oaser i form af en naturlegeplads, en s√ł til opsamling af regnvand, stauder og blomstrende tr√¶er. Alts√• et f√¶lles gr√łnt √•ndehul, der danner rammen for et godt b√łrne- og voksenliv.

Hvor byliv m√łder naturliv
Grunden ligger ud til Svendborgvej og omkranses af Egelundsvej, Stationsvej og Hjallesegade.
Med letbanen uden for d√łren f√•r man her det bedste fra to verdener ‚Äď luft og natur kombineret med n√¶rheden til det pulserende byliv.

På den måde er Admiralens Have endnu et fint eksempel på en af de grundlæggende tendenser, vi ser i moderne ejendomsudvikling: en tydeligere integration og samspil mellem natur og boliger.

Det DGNB Guld-certificerede byggeri er i √łvrigt opkaldt efter den have, der h√łrte til portnerboligen i den gamle maskinfabrik, der l√• p√• grunden. Nu bliver det s√•ledes til en ny og st√łrre have, som endnu flere i Odense kan nyde.